Organizace výuky na 1. stupni ZŠ od 17. 5.

 Na základě rozhodnutí vlády vydalo MŠMT nařízení: 

od pondělí 17. 5. 2021 je ve škole povolena osobní přítomnost všech žáků 1. stupně ZŠ (bez rotační výuky)

Ruší se povinnost homogenních skupin a výuka bude probíhat dle platného rozvrhu jednotlivých tříd. 

Žáci budou testováni jedenkrát týdně, a to vždy v pondělí, preventivním antigenním testem, bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Každé pondělí (z důvodu testování) nebude fungovat ranní družina.

Příchod žáků:

Pravidelně v pondělí (z důvodu testování) příchod žáků v 7.35 hod. Ostatní dny je budova otevřena od 7.40 hod.

Školní družina: 

Provoz ve školní družině bude probíhat v běžném režimu, a to ráno od 6.00 - 7.40 hod. (mimo pondělí) a odpoledne od 11.30 - 16.00 hod. 

Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.

Při vycházce či pobytu venku nemusí používat žáci a zaměstnanci ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2m od jiných osob. 

Ve vnitřních prostorách nadále platí používat ochranu nosu a úst. Žáci si budou nosit chirurgickou roušku či nanoroušku (náhradní v tašce).

deti