Měsíc filmu na školách

Měsíc filmu na školách se koná od roku 2005 každý listopad na stovkách základních a středních škol po celé České republice. Za 16 let existence projektu uspořádaly školy 9 345 projekcí, kterých se zúčastnilo více než 405 000 žáků. Také žáci devátých ročníků naší školy se letos zapojili již podesáté do dalšího ročníku Měsíce filmu na školách.  

Měsíc filmu na školách 2021 - Mladí proti komunismu


V letošním listopadu probíhá již v pořadí 17. ročník Měsíce filmu na školách, stejně jako v minulém roce převážně online formou.

Projekt je zaměřen na konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu. Žáci 9. A, B a C byli v rámci hodin dějepisu seznámeni s příběhy mladých lidí, kteří i přes svůj nízký věk bojovali za svobodu a zachování lidské důstojnosti.


Proč toto téma?

Osudy mladých odpůrců komunismu jsou inspirativní, mladé lidi by měly vést k uvědomění si osobní zodpovědnosti, připomenout jim, že o demokracii, svobodu a lidská práva je třeba pečovat, že možnost volně cestovat, studovat, svobodně projevovat názory a právní stát nejsou samozřejmostí.


Ke zvolenému tématu viděli naši deváťáci film z cyklu České televize


 ODKAZ NA FILM    


Dokumentární film ze série ČT "Neznámí hrdinové" líčí dramatický osud politické vězenkyně Dagmar Šimkové. Kvůli „buržoaznímu” původu nemohla nadaná dívka na studia, svou energii však vložila do odvážné kampaně proti nenáviděným komunistům. Bylo jí 23, když ji StB zatkla, a soud ji následně poslal na 15 let za mříže. Děsivé pasáže z knihy Dagmar Šimkové o pobytu v komunistickém vězení ve filmu předčítá mimo jiné Irena Vlachová-Šimonová. Kamarádka a spoluvězenkyně podává svědectví o hrdé a nezlomné ženě, která si i v nelidských podmínkách dokázala zachovat důstojnost.


Následovala debata moderátorky ČT Jany Peroutkové s redaktorkou a spisovatelkou Milenou Štráfeldovou a pamětnicí Vlastou Černou, která byla zaměřena na poměry v ženských komunistických věznicích. Dotkla se významných osudů méně známých žen moderních československých dějin, mimo jiné i osobnosti a životního příběhu politické vězeňkyně Dagmar Šimkové. Poznali jsme život politických vězeňkyň a jejich postavení mezi ostatními odsouzenými. Sama paní Vlasta Černá, laureátka Ceny Příběhů bezpráví, byla komunistickým režimem vězněna a strávila dlouhé měsíce na samotce.

 

Tuto debatu a ještě další lze shlédnout dodatečně na portálu jsns.cz, dále na facebooku i youtube.


 ODKAZ NA BESEDU      ONLINE DEBATA  


Práce žáků:

Pracovní list