INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY - školní rok 2021/2022 (cena za stravné a aktivování čipu)

CENA ZA STRAVNÉ platná od 1. září 2021

VěkCena
7 - 10 let28 ,- Kč
11 - 14 let30 ,- Kč
15 a více let32 ,- Kč
cizí strávník77 ,- Kč

                                                                                      

Strávník je zařazen do kategorie podle věku dosaženého v daném školním roce.
Aktivovaní čipu a objednávání obědů na školní rok 2021/2022 bude možné od 18. srpna od 8.00 do 12.00 hodin.

   Další informace a kontakt na ŠJ