PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Ve středu 1. září jsme u nás přivítali 25 prvňáčků.

Na malé školáky čekala nově zrekonstruovaná a krásně vyzdobená učebna. Úvodního slova se ujala třídní učitelka Mgr. Pavlína Ondráčková, která se na děti moc těšila.


Všechny prvňáčky a rodiče přivítal pan ředitel Mgr. Karel Kaštan. Žákům mimo jiné popřál mnoho školních úspěchů. Prvňáčky také přišel pozdravit pan místostarosta Ing. František Smažil.

 

Na druhém stupni všechny pozdravil pan zástupce Mgr. Pavel Špaček. Zároveň přivítal žáky 6. ročníku. Všem popřál klidný a úspěšný školní rok.

 

První školní den se u nás vydařil na jedničku.