Informace k třídním schůzkám

Vážení rodiče, níže jsou uvedeny všechny informace týkající se třídních online schůzek na 1. a 2. stupni.

1. STUPEŇ

V úterý 16. 11. 2021 proběhnou online konzultační hodiny na 1. stupni ZŠ v době od 14.00 do 16.00 hod. Konzultace budou realizovány telefonicky prostřednictvím pevné linky. Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí 2021 naleznete v žákovské knížce či notýsku.
  • Z organizačních důvodů u tříd 5. A, 5. B proběhnou online schůzky v době od 14.30 do 16.30 hod.
  • U třídy 3. B se uskuteční online schůzka od 13.00 do 15.00 hod.


2. STUPEŇ

Třídní online schůzky na 2. stupni ZŠ Sokolovská se uskuteční rovněž v úterý 16. 11. 2021 v době od 15:00 do 17:00 hodin. Rodiče můžou telefonicky kontaktovat třídního učitele nebo další vyučující na těchto uvedených telefonních číslech:

   • Z pracovních důvodů paní učitelka Bc. Radka Rosová uskuteční telefonické konzultace v pátek 19. 11. od 10:15 do 11:30.


Průběžnou klasifikaci i prozatímní výslednou známku ze stěžejních předmětů za 1. čtvrtletí naleznete v elektronické žákovské knížce.

 Elektronická ŽK   


Pokud postrádáte přihlašovací údaje do e-ŽK, kontaktujte, prosím, třídního učitele.

Děkujeme