Informace k třídním online schůzkám

Vážení rodiče, níže jsou uvedeny všechny informace týkající se třídních online schůzek na 1. a 2. stupni.

1. STUPEŇ

Ve středu 14. 4. 2021 proběhnou online konzultační hodiny na 1. stupni ZŠ v době od 14.00 do 16.00 hod. Konzultace budou realizovány telefonicky přes aplikaci Teams, nebo prostřednictvím pevné linky.
2. STUPEŇ

Třídní online schůzky na 2. stupni ZŠ Sokolovská se uskuteční rovněž ve středu 14. 4. 2021 v době od 15:00 do 17:00 hodin. Rodiče můžou telefonicky kontaktovat třídního učitele nebo další vyučující, informovat se o práci a zapojení dětí do distanční výuky a konzultovat veškeré záležitosti související s online výukou a vzděláváním.