INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

  • Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021.
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen).
  • Testovat se bude antigenními testy.
  • Pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech).
  • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotních důvodů potvrzené lékařem, při činnosti, jejíž charakter to neumožňuje).