INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU KURZU (7. a 8. ročník)

V letošním školním roce se lyžařský kurz uskuteční v termínech:

                                                                          8. ročník: od 31. 1. do 3. 2.

                                                                          7. ročník: od 7. 2. do 11. 2.

Místo konání: Fajtův kopec Velké Meziříčí

Vzhledem k epidemiologickým nařízením je nutné testování PCR testem, který nesmí být starší více než 72 hodin před začátkem konání akce.

Pro účast na lyžařském kurzu platí tedy tato pravidla. Provoz lyžařských vleků a lanových drah je povolen. Přepravované osoby musí ale splňovat jednu z následujících podmínek:

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání lyžařského kurzu
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osoby rozočkované lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Testování žáků si musí rodič zajistit sám, jelikož i přes velkou snahu školy zajistit testování PCR testem přímo ve škole byla tato varianta zamítnuta pro nízký počet testovaných. Vzhledem k tomu, že PCR test na lyžařský kurz nesmí být starší 72 hodin, pro testování připadají v úvahu tyto termíny níže.

Testování žáků PCR testem zajištují rodiče, a to v termínech:

                               8. ročník: 28. 1. – 29. 1. 2022

                               7. ročník: 4. 2. – 5. 2. 2022

Certifikát o negativním výsledku je třeba odevzdat tištěnou formou v pondělí ráno při nástupu na kurz.

Certifikát o očkování či prodělaném covid-19 v tištěné formě (méně než 180 dní před dnem konání akce) mohou děti odevzdávat třídní učitelce/třídnímu učiteli kdykoliv před zahájením kurzu.

Sraz bude každý den za školou (ulice Bezděkov) v 7:45. Odjezd autobusem v 8:00 na Fajtův kopec. V 13:00 odjezd autobusem zpět ke škole. Poté rozchod domů.

Veškeré podrobnější informace dostanou žáci od svých třídních učitelek a třídního učitele.