Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče, milí žáci, 

oznamujeme Vám, že od konce měsíce března zavádí naše škola (vyjma 1. stupně) elektronickou evidenci průběžné klasifikace žáků. 

Elektronická žákovská knížka je zpřístupněna v systému Bakaláři pod tímto odkazem: https://zssokolovskavm.bakalari.cz. K e-žákovské je možné i přistupovat přes odkaz Bakaláři na titulní webové stránce školy.

Přihlašovací údaje pro žáky a jejich rodiče jsou distribuovány prostřednictvím aplikace MS Teams (v sekci chat). 

Klasická papírová žákovská knížka zůstane i nadále zachována. 


>>> Stručný návod k užívání aplikace Bakaláři <<<