Elektronická žákovská knížka (informace)

Vážení rodiče, milí žáci, 

oznamujeme Vám, že od konce měsíce března zavádí naše škola (vyjma 1. stupně) elektronickou evidenci průběžné klasifikace žáků. 

Elektronická žákovská knížka je zpřístupněna v systému Bakaláři pod tímto odkazem: https://zssokolovskavm.bakalari.cz. K e-žákovské je možné i přistupovat přes odkaz Bakaláři na titulní webové stránce školy.

Přihlašovací údaje pro žáky a jejich rodiče jsou distribuovány prostřednictvím aplikace MS Teams (v sekci chat). 

Klasická papírová žákovská knížka zůstane i nadále zachována. 


>>> Stručný návod k užívání aplikace Bakaláři <<<