Duševní zdraví v době koronaviru

Mimořádná doba přináší mimořádné psychické nároky.

V posledních měsících se výrazně změnil každodenní život a naše dosavadní fungování. Tato situace může být pro děti i nás dospělé zdrojem stresu a strachu a stáváme se tak zranitelnější.

Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví za odborného přispění a garance  Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků vyvinuli v reakci na negativní dopady pandemie COVID-19 a souvisejících restriktivních opatření na duševní zdraví obyvatel nový web „Opatruj se“.

 Více informací naleznete na těchto stránkách:

https://www.opatruj.se/dusevni-zdravi/dusevni-zdravi-a-covid-19

nudz