Důležité upozornění ze školní jídelny

UPOZORŇUJEME STRÁVNÍKY, HLAVNĚ ŽÁKY A STUDENTY, ŽE SI OBĚDY V DOBĚ NEMOCI NEBO KARANTÉNY MUSÍ ODHLÁSIT KAŽDÝ SÁM.V DOBĚ NEMOCI NEBO KARANTÉNY NENÍ NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD.


  ŠKOLNÍ JÍDELNA