Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili přednášky o bezpečnosti na internetu

Naše škola využila nabídky společnosti MAS Most Vysočiny, která nám zajistila přednášky o bezpečnosti na internetu pro 6. a 7. ročníky.

Přednášejícím byl pan Bc. Jakub Kachlík, student VUT Brno. Dokázal žáky i vyučující maximálně zaujmout, podal spoustu potřebných informací a všichni se mohli v průběhu přednášky ptát na vše, s čím se běžně setkávají při užívání internetu.

Obsahem přednášky bylo fungování internetu (vznik internetu, fyzická vrstva internetu, reklamy na internetu, cookies), zaměřuje se hlavně na bezpečí na internetu (obrana před útoky, bezpečná hesla a jejich správa, kyberšikana a jak ji řešit, bezpečí na sociálních sítích).

Takto hodnotně podaná přednáška bude jistě zajímat i žáky 8. a 9. ročníků. Takže se můžeme těšit na další setkání.